بایگانی دسته: تلاوت

تلاوت قرآن

دانلود تلاوت سوره یوسف استاد مصطفی اسماعیل


تلاوت بسیار زیبا و شنیدنی از استاد مصطفی اسماعیل

سوره مبارکه یوسف آیات 4 الی 34 و سوره مبارکه الحاقه آیات 1 الی12

دانلود

دانلود تلاوت مرحوم حاجی حسنی کارگر در مسابقات بین المللی مالزی


تلاوت مرحوم محسن حاجی حسنی کارگر در مسابقات بین المللی مالزی

سوره آل عمران آیات 64 إلی 73

ایشان که پس از 9 سال رتبه اول را برای کشورمان در مسابقات بین المللی مالزی به ارمغان آورده بود در فاجعه غم بار منا جان را به جان آفرین تسلیم کرد


*برای شادی روحش صلوات*

دانلود